Restaurări Cetatea Neamț  //  Muzeul Cetatea Neamț

Muzeul Cetatea Neamt
Restaurări Cetatea Neamț

Prima restaurare

Din documentaţia intocmită de Direcţia Monumentelor Istorice asupra lucrărilor de restaurare conduse de arhitectul Ştefan Balş, in perioada anilor 1968 - 1972, rezultă că au fost realizate:

  1. la zidurile de incintă lucrări de inchidere a spărturilor şi plombări;
  2. lucrări de protejare a coronamentului şi de redare a unei imagini coerente a expresivităţii faţadelor;
  3. refaceri la contraforturi şi completări la porţile de intrare;
  4. podul de acces in cetate, pe o structură modernă, care păstrează o imagine caracteristică şi firească a construcţiilor medievale de această factură;
  5. un sistem de iluminat arhitectural nocturn, care a contribuit in mod deosebit la atragerea vizitării permanente a monumentului.

Avatarurile ultimului proiect

În 2002:
- Complexul Muzeal Judeţean Neamţ solicită sprijinul Consiliului Judeţean in scopul participării la Programul Phare 2001, componenta investiţii-infrastructură mică; S.C: AlcoTrade S.R.L. Piatra-Neamţ execută studiul geotehnic;
- Institutul Naţional al Monumentelor Istorice Bucureşti execută pentru C.M.J. Neamţ studiul de fezabilitate Reabilitare, consolidare şi punere in valoare a Cetăţii Neamţ, refacerea podului de acces, canalizare şi reţele electrice, care va sta la baza proiectelor ulterioare;
- proiectul pregătit pentru Programul Phare nu poate fi depus ca urmare a lipsei actului de proprietate!

În 2003:
- Ministerul Culturii şi Cultelor finanţează proiectul cu acelaşi nume, fazele PT şi DE.

În 2004:
- Proiectul Reabilitarea, consolidarea şi punerea în valoare a Cetăţii Neamţ este inclus în Programul Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500; sunt alocate 6,6 milioane lei vechi, sunt montate schelele, dar începerea lucrărilor este tergiversată;

În 2005:
- după lansarea Programului Phare 2004, S.C. EdilProiect Piatra-Neamţ execută, la comanda Consiliului Județean, Proiectul nr. 44/2005, care a avut ca obiective principale căile de acces, canalizarea, introducerea unui nou sistem de iluminat şi casa custodelui;

În 2006:
- se finalizează Proiectul de restaurare;
- Consiliul Judeţean Neamţ încheie un acord de parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Târgu Neamţ;
- se semnează contractul cu executantul.

Documentele referitoare la Proiectul inclus in Programul Phare 2004-2006. Coeziune economică şi socială, conţin, in esenţă, următoarele informaţii:
- autoritatea contractantă: Ministerul Integrării Europene;
- beneficiar: Consiliul Judeţean Neamţ;
- consultant: Louis Berger SAS;
- antreprenor: S.C. Iasicon S.A. Iaşi;
- proiectant al lucrărilor din exteriorul Cetății: S.C. EdilProiect Piatra-Neamţ
- proiectant de specialitate: Institutul Monumentelor Istorice Bucureşti;
- valoarea totală a proiectului: aproape 2,5 milioane euro;
- contribuţia beneficiarului: 10% din proiect.