Momente esenţiale din istoria Cetăţii Neamț  //  Muzeul Cetatea Neamț

Muzeul Cetatea Neamt
Momente esenţiale din istoria Cetăţii Neamț

Primul eveniment deosebit referitor la Cetatea Neamţ s-a petrecut la sfarşitul secolului al XIVlea, in timpul domniei lui Ştefan I Muşat (cca.1394-1399), cand regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, ce urmărea o politică de expansiune teritorială la răsărit de Carpaţi, intreprinde o expediţie militară asupra Moldovei. Cronica oficială maghiară şi documentele emise de Sigismund consemnează că armatele regale au inaintat pană la reşedinţa domnească, unde Ştefan I „i-a făcut supunere”. In preajma Cetăţii Neamţului, „ante castrum nempch”, pe care cu siguranţă regele Ungariei a asediat-o, s-a emis, la 2 februarie 1395, un act de cancelarie care constituie prima menţiune documentară certă a monumentului. Referitor la acest eveniment, cronica veche moldovenească a păstrat ştirea că Ştefan Vodă a invins pe regele Sigismund la Hindău (azi Ghindăoani, comuna Bălţăteşti, la circa 12 km sud de Targu Neamţ), fapt confirmat şi de inscripţia de pe piatra de mormant a lui Ştefan I de la Rădăuţi. Cum regele Ungariei a mai dat, la cateva zile diferenţă, respectiv la 14 februarie, un alt act de cancelarie in Braşov, se poate deduce că oştile sale au trecut munţii in grabă după lupta de la Ghindăoani.

Concluzia care se desprinde este uşor de tras: la acest prim botez al focului – Cetatea Neamţ a rezistat cu succes in faţa oştilor duşmane, inscriind o primă pagină de istorie glorioasă.

Dezvoltarea tehnicii de luptă prin perfecţionarea armelor de foc, care puteau arunca ghiulele mult mai mari şi mai grele, de piatră sau de fontă, capabile să provoace distrugeri zidăriei, a făcut ca cetăţile să se adapteze noilor pericole, drept pentru care construcţiile in unghi drept au fost incadrate de turnuri sau bastioane rotunjite.

La Cetatea Neamţ astfel de lucrări au fost realizate in timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504), probabil in timpul răgazului dintre lupta de la Vaslui din ianuarie 1475 şi 26 iulie 1476, cand a avut loc confruntarea de la Războieni.

Atunci, zidurile cetăţii au fost suprainălţate cu circa 6–7 m, iar in interior au fost  construite o serie de dependinţe necesare garnizoanei militare. In partea de nord şi nord-est a fortului s-a săpat un nou şanţ de apărare mult mai adanc şi mai larg, flancat de patru bastioane semicirculare cu ziduri groase şi rezistente, cu inălţimi variabile, de pană la 30 de metri. Zidăria era prevăzută cu creneluri şi ferestre inguste, prin care apărătorii cetăţii puteau să supravegheze şi să lovească duşmanii.

Remarcabile au fost noua cale de acces in cetate, reprezentată de un pod arcuit, sprijinit pe 11 piloni de piatră, podurile mobile şi „cursele de şoareci”.

Aplicand tactica atragerii duşmanilor intr-un loc favorabil oştirii sale, Ştefan cel Mare va opune, in iulie 1476, o darză rezistenţă in faţa armatei otomane de circa 200.000 de ieniceri şi spahii, condusă de insuşi sultanul Mohamed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. La Valea Albă-Războieni, la circa 25 km de Cetatea Neamţ, oastea moldovenească de numai 12.000 de oşteni, formată mai ales din boieri şi curteni, s-a luptat cu disperare utilizand fortificaţiile pregătite cu puţin timp inainte de sfarşitul lunii. In timp ce turcii işi innoiau atacurile cu ostaşi odihniţi, romanii moldoveni, cu randurile impuţinate, au oprit totuşi pe duşmani pană la căderea nopţii, cand au părăsit tabăra, retrăgandu-se spre pădurile seculare invecinate. Subliniind dramatismul luptelor, cronica lui Grigore ureche arată că „moldovenii n-au căzut fiştecum, ci stropşiţi de mulţimea duşmanilor”. Cu credinţa că Ştefan cel Mare s-ar fi refugiat in cetatea de la Neamţ, apropiată de locul bătăliei, sultanul vine cu o parte din oastea sa asupra acesteia. Se pare că in cetate, la acea dată, s-ar fi aflat şi o parte din prizonierii turci din lupta de la Vaslui, pe care domnul Moldovei i-a folosit la lucrările de fortificare. Deşi au sperat să intimideze mica garnizoană prin numărul lor impresionant, turcii n-au putut cuceri cetatea; ba, mai mult, au trebuit să facă faţă atat arcaşilor, care au răspuns prin lovituri sigure din spatele meterezelor, cat şi tunarilor care şi-au făcut din plin datoria cu mijloacele avute la dispoziţie.

„… Făcând încercarea de a cuceri fortăreaţa amintită, s-au aşezat şapte bombarde şi în decurs de opt zile s-au făcut efortul de a o cuprinde, dar două din cele bombarde s-au spart, iar cei care se aflau în fortăreaţă nu voiau să stea de vorbă şi toţi se apărau cu artilerie şi nu le păsa de noi”. (Angiolello).

Cronicarul Ion Neculce scria că bombardele turceşti au fost aduse pe drumul ce ocolea coama muntoasă „pre despre Moldova” şi au fost amplasate pe dealul din faţa cetăţii, cel mai probabil pe versantul sudic al varfului Cerdac. Zidurile insă au rezistat, iar oştenii „au îndreptat puşcile din cetate asupra turcilor, unde sta acolo în munte de ave nevoie cetatea şi au lovit în gura unei puşci turceşti, de au sfărâmat-o. Şi au început a bate în corturile turcilor, cât şi boldul de la cortul împăratului l-au sfărâmat. Deci n-au mai putut sta turcii întru acel vârfu de munte, de unde ave cetatea nevoie, ce numai le-au căutat a să da în lături de la acel locu”. O relatare asemănătoare intalnim şi in Cronica moldogermană, care consemnează că „împăratul a asediat o cetate cu numele de Neamţ: cei din cetate dădură în tunul cel mare şi împuşcară şi pe comandantul artileriei. Atunci împăratul se retrase”.

Intărită şi fortificată in timpul lui Ştefan cel Mare, Cetatea Neamţ a avut un rol deosebit de important mai bine de două veacuri, cunoscand fie momente de eroism legendar, fie distrugeri grave. Datele de care dispunem pentru perioada post-Ştefan Vodă sunt insă destul de sporadice şi cu multe lacune, pentru lungi perioade fiind amintiţi doar parcălabii cetăţii, care-şi exercitau autoritatea asupra intregului Ţinut Neamţ. Printr-un document din 10 mai 1529, voievodul Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546) solicita patriciatului de la Bistriţa să-i trimită un zidar priceput pentru efectuarea unor lucrări la Cetatea Neamţ, al căror specific nu era precizat. La sfarşitul primei domnii a lui Petru Rareş, cand acesta a fost părăsit de o mare parte din boieri şi a fost nevoit să ia drumul pribegiei spre proprietăţile sale din Transilvania, Cetatea Neamţ şi-a deschis porţile in faţa oştilor lui Soliman Magnificul.

Incepand din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Cetatea Neamţ a devenit un punct aprig disputat de către diferiţi pretendenţi la tronul Moldovei, uneori fiind loc de refugiu pentru familia domnească şi adăpost pentru tezaurul ţării. Importanţa cetăţii a fost tot mai mult diminuată odată cu intărirea dominaţiei otomane, care nu se putea impăca cu ideea existenţei unor fortificaţii puternice, adevărate bastioane in lupta pentru apărarea libertăţii teritoriilor romaneşti. Din acest motiv, cetăţile nu numai că n-au mai fost intărite pentru a face faţă noilor tehnici militare, dar au fost supuse şi unor distrugeri sistematice.

La inceputul celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu (1564), cetăţile Neamţ şi Suceava au fost incendiate din ordinul sultanului, care pentru a slăbi ţara din temelie „lasă cuvant că cine va risipi cetăţile din ţara Moldovii, aceluia va da domnia… deci Alexandru Vodă, făcandu pre cuvantul impăratului, implandu toate cetăţile cu lemne, le-au aprinsu de au arsu şi s-au risipitu, numai Hotinul l-au lăsat, ca să fie de apărătură dinspre leşi” (Grigore Ureche).

Cu toate acestea, la Cetatea Neamţ scheletul gros de ziduri nu a avut de suferit distrugeri importante, deşi se recunosc urme ale unui puternic incendiu, care a schimbat culoarea elevaţiei. A ars, desigur, toată lemnăria şi s-au prăbuşit plafoanele, acolo unde acestea erau susţinute de grinzi groase de stejar, dar nu se ştie in ce măsură a avut de suferit cea de-a doua perdea de ziduri şi podul de acces. In 1566, un pretendent la tronul Moldovei, Ştefan Mazgă, venit cu ajutor maghiar, incearcă să-l alunge din scaun pe Alexandru Lăpuşneanu. Oastea domnească il intampină, după cum spune cronica lui Grigore Ureche, „mai den sus de Cetatea Neamţului şi dand război, l-au bătut”, prizonierii fiind inecaţi, tăiaţi in bucăţi, sau puşi in frigare.

In legătură cu acest eveniment, istoricul Dumitru Constantinescu a făcut demonstraţia că locul bătăliei a fost in pădurea de la Branişte, situată intre satul Vanători-Neamţ şi Mănăstirea Neamţ.

In afară de funcţia sa militară, Cetatea Neamţ a avut, de-a lungul intregului Ev Mediu, un important rol in privinţa protejării drumurilor comerciale şi ocrotirea schimburilor de produse din zonă, care aduceau venituri semnificative visteriei ţării Moldovei. Paza puternică instaurată pe văile raurilor din preajmă, ale Moldovei şi Neamţului indeosebi, de-a lungul cărora existau puncte de vamă şi locuri de popas, targuri şi centre meşteşugăreşti, a garantat pentru perioade relativ indelungate dezvoltarea vieţii economice, in ciuda deselor incursiuni ale armatelor străine şi a unor vicisitudini de ordin natural sau molime.

Multe documente medievale interne, incepand cu cel care atestă pentru prima oară oraşul Neamţ (8 octombrie 1408) şi pană la sfarşitul secolului al XVIII-lea, cand Moldova intră intr-o perioadă de declin evidentă, dovedesc o organizare superioară a vieţii comerciale, care asigura profituri negustorilor străini şi locali, ce valorificau produse aduse de pe alte meleaguri şi a căror tranzacţionare impunea o circulaţie monetară apreciabilă.

In lunile mai-iunie ale anului 1600, cand Mihai Viteazul (1593-1601) realizează, printr-o campanie energică, unirea Moldovei cu Ţara Romanească şi Transilvania, cele două cetăţi – Suceava şi Neamţ – şi-au deschis porţile in faţa armatelor marelui domn, fără a opune nici o rezistenţă. Cronicarul Miron Costin justifică cucerirea atat de rapidă a cetăţilor prin faptul că „era aşea de groaznic Mihai Vodă şi vestit in războaie in toate aceste părţi, cat indată ce-au sosit la Suceavă i s-au inchinat şi cetatea Sucevei şi a Neamţului, la cetăţi puindu oşteni de ai săi, pedestraşi”.

Există date care confirmă că această garnizoană a opus o anumită rezistenţă, la sfarşitul lunii septembrie 1600, oştilor polone care-l aduceau din nou pe Ieremia Movilă pe tronul Moldovei.

Domnitorul Vasile Lupu (1634-1653) şi-a făcut din Cetatea Neamţ locul care putea să ii ofere un adăpost sigur pentru familia şi averile sale, in anii cand a intreprins cateva campanii pentru ocuparea Ţării Romaneşti şi apoi a luptat pentru păstrarea tronului Moldovei. Informaţii concludente privind lucrările de la cetate efectuate in timpul lui Vasile Lupu sunt oferite de misionarul catolic Marco Bandini. Conform acestuia, pentru a nu trezi suspiciunile turcilor deveniţi mult mai bănuitori după campania lui Mihai Viteazul, domnitorul moldovean construieşte pe locul paraclisului care existase anterior biserica „Sf. Nicolae”, incăperile din cetate căpătand aspect de chilioare. Marco Bandini nota că cetatea are zid dublu, poartă şi pod cu stalpi de piatră de 50 de picioare inălţime. „Inlăuntrul zidului al doilea este cupola Sf. Nicolae, construită cu artă deosebită, impodobită cu chipurile de aur ale domnului Cristos şi a maicei sale, a sfinţilor apostoli şi a părinţilor greci. Monahi schismatici, de naţiune ruteană, sunt inlăuntru”. Pentru Bandini această construcţie „arată mai mult a cetate decat a mănăstire”. La 1650, cand tătarii au făcut prădăciuni in Moldova pană in apropierea Iaşiului, Vasile Lupu „au pornitu pe doamna denpreună cu casele boierilor pen franturile codrilor, pe la Căpoteşti, spre Cetatea Neamţului”, unde putea să fie in siguranţă. Trei ani mai tarziu, cand are loc prima acţiune a logofătului Gheorghe Ştefan de a ocupa tronul Moldovei, la Cetatea Neamţ se aflau tezaurele domneşti, pe care Vasile Lupu le salvează trimiţand pe nepotul său Ştefan „să apuce avuţiia, şi ori că n-au ştiut Ştefan Gheorghe logofătul de avuţiile acelea in Cetatea Neamţului, ori au stătut după lucruri care incepuse şi n-au socotit aceia bani, iară avea mai aproape de dansul decat de Vasile Vodă aceea avuţie”.

In 1673, după o expediţie turco-tătară in Moldova, domnitorul Ştefan Petriceicu fuge in Polonia iar tronul este dat lui Dumitraşcu Cantacuzino. In cetăţile Neamţ şi Suceava răman insă garnizoane formate din lefegii „nemţi”, care au rezistat aproximativ un an. Curand, noul domn pune in aplicare ordinul marelui vizir de a distruge cetăţile, operaţiune despre care Ion Neculce spune că „mai mult sfatul şi indrumătura lui Dumitraşco Vodă au fost decat voia vizirului”. După mazilirea lui D. Cantacuzino (1685), starea de nesiguranţă şi de dezordine a durat şi in anul următor, cand zona Neamţului a fost vizitată de nunţiul apostolic Francesco Buonvisi, care arăta că targul era pustiit din cauza polonezilor. Despre campania acestora din 1686, aflăm amănunte din cronica lui Ion Neculce: „in al doilea anu a domniei lui Cantemir, scoboratu-s-au craiul Sobeţchie cu toată puterea sa, şi cu toţi hatmanii şi cu toată recipospolita şi cu multe poghiazuri in toate părţile… de nu rămane loc neprădat şi nestracat”. Expediţia a mers pană in Bugeac, apoi polonezii au trecut Prutul şi au jefuit ţara pană sub poalele muntelui. In acest context, un grup de polonezi şi de cazaci au atacat cetatea, in care, fie prin surprindere, fie printr-un vicleşug au reuşit să pătrundă. Atunci, spune Nicolae Costin, „aflat-au pre doamna Ruxandra, fata lui Vasilie Vodă, pre care o au ţinut-o… in Cetatea Neamţu şi cu multe munci au muncit-o pentru avuţie, pre urmă i-au tăiat capulu pre pragu cu toporu. Spunu cum să fi găsitu la dansa 19.000 de galbeni”.

Unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria Cetăţii Neamţ a fost confruntarea dintre regele Poloniei, Ioan Sobieski şi plăieşii acesteia, din 1691 Potrivit cronicarului Ion Neculce, „in al şasălea an al domniei lui Cantemir-vodă coboratu-s-au iară craiul Sobeţki cu oşti grele in Ţara Moldovei ... ş-au venit craiul cu obuzul pe la Botăşani, şi pen Cotnari păn la Targu Frumos, şi de la Targu Frumos iar s-au intors in ţara lui, că era vreme de toamnă. Şi atunce intorcandu-să, au lăsat oaste cu bucate in cetate, in Neamţu şi-n Suceavă, in mănăstirea armenească, şi-n Agapia in mănăstire şi-n Săcul şi-n Campul Lungu şi-n Hangu.”

In anul 1699, potrivit tratatului semnat la Karlovitz, la incheierea ostilităţilor dintre cele două mari puteri militare din zonă, polonezii işi luau obligaţia să părăsească cetăţile şi mănăstirile din Moldova, iar turcii să elibereze Cameniţa şi teritoriul ocupat in Ucraina. In acelaşi timp, turcii işi luau angajamentul să nu refacă cetăţile din Moldova, pe care nu trebuia să o transforme in paşalac.

Caţiva ani mai tarziu, Antioh Cantemir (1705-1707), pentru a grăbi plecarea polonilor din cetăţi a trimis o armată in frunte cu Lupu Costachi la Suceava şi la Neamţ şi „scoaseră pre toţi leşii din ţară”. In timpul luptelor, oraşul de la poalele Cetăţii Neamţ a suferit mari distrugeri, atat in privinţa construcţiilor civile, cat şi a celor religioase.

Cetatea va reveni in actualitate odată cu izbucnirea războiului austro-turc din 1716-1718, care s-a desfăşurat şi pe teritoriul Moldovei. In 1717, un corp expediţionar austriac, condus de francezul Francois Ernaut de Lorena, trece munţii şi ocupă Cetatea Neamţ.

Inainte de a intra in aceasta, austriecii şi-au asigurat merindele necesare de la locuitorii din vecinătate şi „au mai tocmitu ce era stricatu”, iar pentru aprovizionarea cu apă „au deschisu şi puţul celu vechiu şi adancu”. De aici au pornit spre Iaşi, pentru a-l prinde pe Mihai Racoviţă, rămas credincios Porţii. Dar, cu ajutorul tătarilor, corpul expediţionar austriac este infrant. Restul cătanelor austriece din cetate, inştiinţate de cele intamplate la Iaşi, au părăsit in grabă locul. Curand oastea domnească va cuprinde cetatea fără luptă şi pentru ca aceasta să nu mai fie folosită de adversari, „puse foc şi arse merindele şi clădirile şi au astupatu puţul cela cu apă”.

După acest moment, Cetatea Neamţ işi pierde importanţa politico-militară, iar procesul de degradare se accentuează continuu, prin „conlucrarea” factorilor naturali cu acţiunea locuitorilor din oraş şi din imprejurimi.

De-a lungul unui secol de acum inainte, pe parcursul căruia domnitorii fanarioţi, ca simpli funcţionari ai Porţii, erau lipsiţi de orice interes de a păstra sau a reface cetăţile distruse sub privirile ingăduitoare ale ispravnicilor, locuitorii din targ au transformat cetatea intr-o adevărată carieră. Cu piatra din dăramăturile zidurilor, a bastioanelor şi din pilonii podului au fost ridicate numeroase construcţii, aşa cum s-a intamplat şi in timpul administraţiei regulamentare.