Expoziţia de bază  //  Muzeul Cetatea Neamț

Muzeul Cetatea Neamt
Expoziţia de bază - Muzeul Cetatea Neamț

Expoziţia de bază a Muzeului Cetatea Neamţ realizată integral de Complexul Muzeal Județean Neamț se află la jumătatea drumului dintre concepţia clasică, riguroasă din punct de vedere ştiinţific şi bazată pe expunerea unor tipologii de obiecte, şi tendinţele muzeografice inovatoare axate pe participare şi interactivitate. De aici provin diferenţele de receptare a expoziţiei în rândurile publicului vizitator, care însă per ansamblu a apreciat în mod pozitiv proiectul muzeal. Există un număr de 21 spaţii de expunere pe care le vom aminti succint:

Sala de Sfat si Judecata Sala Parcalabului Camera Domnitelor Lapidarium Bucataria Sala 1 – Turnul de nord-vest, care prezintă planul de vizitare, cadrul natural, căile de acces şi descoperirile arheologice datate anterior construcţiei de pe culmea Pleşului;
Sala 2 – Sala de Sfat şi Judecată prezintă momentele esenţiale din istoria Cetăţii şi o serie de exponate tridimensionale (arme, steaguri, o armură dar şi replici după documente, cahle şi sigilii);
Sala 3 – Sală de trecere (reconstituire străjer);
Sala 4 – Iatac cu informaţii şi reconstituiri grafice referitoare la Sfatul Domnesc;
Sala 5 – Camera de taină prezintă reconstituirea unei sobe monumentale, la care se adaugă o serie de personaje (boieri);
Sala 6 – Sala armelor (reconstituire soldaţi din oastea mică şi armament);
Sala 7"Neagra temniţă" (trei niveluri);
Sala 8 – Adăpostește o expoziţie foto-documentară, este "Camera plăieşilor";
Sala 9 – Camera custodelui;
Sala 10 – Paraclisul „Sf. Nicolae”;
Sala 11 – Cameră de trecere;
Sala 12 – Turnul de nord-est (pe două niveluri), este dedicat momentului 1691;
Sala 13 – Camera domniţelor (reconstituire personaje);
Sălile 14-16 – Lapidarium-ul prezintă cetățile medievale ale Moldovei;
Sala 17 – Bucătăria (reconstituire);
Sala 18 – Cameră de provizii;
Sala 19 – Monetăria;
Sala 20 – Camera pârcălabului;
Sala 21 – Închisoarea (cu două spaţii).

Aspect camera de taina Monetarie Monetarie Osteni din oastea mica Strajer spatiu de trecere

Simpla parcurgere a acestei liste arată că nu ne aflăm într-o expoziţie obişnuită – noutatea pe care o aduce Muzeul Cetatea Neamţ vine din modalitatea de prezentare, din soluţiile alese pentru a crea o succesiune de cadre care să se apropie cât mai mult de atmosfera vremurilor trecute. S-a apelat pe scară largă la reconstituiri – atât ale unor spaţii (sala de sfat şi judecată, camera de taină, paraclisul, camera domniţelor, bucătăria, camera de provizii, monetăria, camera pârcălabului, închisoarea), cât şi ale unor tipuri de „personaje” (pârcălabul, oştenii din oastea mică, boierii din camera de taină sau prizonierii din temniţă). Referitor la reconstituirea spaţiilor interioare (din punctul de vedere al mobilierului), precizăm că s-au folosit atât obiecte etnografice originale (în special pentru bucătărie şi camera de provizii), replici realizate după mobilierul de epocă (sala de sfat şi judecată, camera de taină) la care se adaugă două sobe, realizate de laboratorul Restaurare-Conservare al Muzeului de Istorie şi Arheologie din Piatra-Neamţ, una în camera de taină (realizată după modelul sobei monumentale de la Suceava) şi alta în bucătărie (un exemplar comun din acea perioadă). Un spaţiu deosebit a cărui piesă de rezistenţă este catapeteasma restaurată de personalul de specialitate îl constituie paraclisul „Sf. Nicolae”.

Din punctul de vedere al personajelor au fost reprezentate tipuri caracteristice perioadei medievale – boierul, oşteanul, dar şi figuri ce dau culoare întregii compoziţii expoziţionale cum ar fi prizonierii din temniţă. La realizarea personajelor şi-a adus contribuţia o echipă de machiaj profesionistă de la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ. Se eludează astfel senzaţia de expoziţie tip şcoală, abordarea didacticistă a unor aspecte istorice permiţând o prezentare fluentă care se dezvoltă organic pe măsură ce vizitatorul străbate expoziţia. Latura ştiinţifică a expoziţiei este reprezentată de informaţiile oferite într-o manieră atractivă şi concisă, accesibile tuturor categoriilor de vizitatori. Textele (cu caracter istoric, literar), fotografiile, desenele, schiţele, planurile contribuie la realizarea unei expoziţii care în mare parte „se explică singură”. Per ansamblu, expoziţia completează fericit poveştile pe care Cetatea le deapănă de veacuri.